Pytania techniczne, praktyczne i teoretyczne

Pytanie dotyczące aplikacji webowych

Czym różni się testowanie aplikacji webowych od desktopowych

Aplikacje webowe zazwyczaj umieszczone są na serwerze i dostępne przez przeglądarkę.  Aplikacje desktopowe są zainstalowane na komputerze.

Aplikacje webowe potrzebują większej ilości testów bezpieczeństwa, użyteczności, czy szybkości działania.

Należy je testować na różnych przeglądarkach oraz urządzeniach.

 

Co to jest odpowiedź HTTP i jakie są rodzaje?

Po wysłaniu rządania do serwera możemy otrzymać różne odpowiedzi:

  • 2xx oznacza sukces, zazwyczaj 200 oznacza “OK”.
  • 3xx oznacza przekierowanie, zazwyczaj 301 i 303 – “stałe przekierowanie” i “przekierowanie z nieznanej przyczyny”.
  • 4xx oznacza błąd, zazwyczaj 403 i 404  – “zabroniony” i “nie znaleziono”
  • 5xx błąd serwera, najczęściej 500.

 

 

Q: Suppose you have a Login form which is connected to an Authentication Web Service. What tests would you perform at which layer?

A:

  • All the input/output validation should be tested at the API layer calling the Authentication Web Service. Tests such as valid/invalid username/password combinations as well as verifying correct error messages.
  • The location of the display of error messages, their color and font should be tested at login web page. Also Javascript and Cookies tests if applicable needs to be tested at front-end login page.

Q: There are many ways to test a website and there could be lots of test cases to execute, how can you make sure the web application is fit for release?

A:

  • We can Automate majority of test cases, but most importantly we can use test techniques such as Pair-wise testing to reduce combinations and/or model based testing to plan user journeys to ensure major functionality of web application works.
  • We can also use analytics to gain insight into what users do on the website, which page is most popular and which feature is most used by users.

Przejdź do następnego punktu.

Jeżeli uważasz, że do tego działu warto coś dodać, napisz na czlowieku@zacznijtestowac.pl